Livsmedel/läkemedel

Vi utför nyinstallationer, ombyggnationer och service i processystem med hög kvalitet. JJ Rörsvets har många stora företag som kunder. Som exempel kan nämnas inom läkemedelsbranschen, Astra Zeneca, Frencenius Kabi, Cobra Biologics, samt inom livsmedelsindustrin, Arla, GEA Liquide, ASM, Oatly och ÅF Industri.

Samtliga medarbetare har god kunskap om de specifika kraven på olika slags anläggningar. Vi är även medvetna om vikten av att öka effektiviteten i processerna och att minimera oplanerade dyra driftstopp. Certifierade svetsare, modern utrustning och lång erfarenhet inom branschen säkerställer kostnadseffektiva, kvalitativa och långsiktiga hållbara installationer